The Fox and Me

"The Fox and Me afbilleder følelser der går igen i forskellige situationer. Det at føle sig hjemme et sted, og at føle sig fremmed et andet. Mens det for andre kan være helt omvendt. Rævens og jegets sammenhold der trodser deres modsatartede natur, bliver et symbol på denne splittelse, der er en del af dét at finde stedet, hvor man hører til."